Dnia 21 stycznia 2017r. (sobota) godz. 20.00

                    PIZZERIA BIESIADOWO

                     Z A P R A S Z A M Y :D